Hz. Peygamberin rol almadığı bir din anlayışının yaygınlaştırılma isteğine karşı; vahyin eşliğinde Hz. Mu-hammed’i (sav) anlamak ve anlatmak elbette farzdır. Çünkü: O’nu (sav) tanımak Kur’an-ı anlamaktır, O’nu (sav) anlamak hikmeti kuşanmaktır, O’ndan (sav) haberdar olmak peygamberleri (as) ve geliş gayelerini anlamaktır….