ALTTAKİLER YA DA İŞÇİLER

“Kutsalların ayaklar altına alındığı bir zaman diliminde varlığını sürdürüyor insanlık. Egemen müşrik güçler değil insanların tüm canlıların kutsalına müdahale ediyor. Akıl, din, can, mal ve nesil emniyeti insanın sahip olduğu en yüce haklardandır. Bunların sağlanması oranında inasan özgür ve arzu edilen yaşam standartalarına kavuşacaktır. İşte alınterinin karşılık bulması ve iş güvenliği  bu noktada önem arzetmektir.” [...]