Klasik tanımla; Kur’an ve Sünnetin çerçevesini çizdiği ve belirli mekânlarda yapılması istenen davranış biçiminin toplamına, umre diyebiliriz. …