Üzerine yazılan ve en çok konuşulan konu nedir diye sorulacak olsa herhalde ilk sırayı Hadis-i şerif konusu alır. Risaletten sonra tarihin her döneminde hadisler Müslümanların gündeminde yer almayı sürdürmüştür. İslam’ın ikinci asli kaynağı olarak bunu hak etmiştir zaten. Tefsir ilmi başta olmak üzere diğer ilimlerde hadislerden doğmuştur. Bu anlamda anlaşılması bilinmesi ve farkında olunması gereken İslami kaynakların ikincisi olarak hadisler Müslümanların dünyasında önemli bir yer teşkil etmektedir.

Ancak ayeti kerimelerin olduğu gibi Hadis-i Şeriflerin de sayfalardan çıkarak; ete kemiğe bürünmesi diğer bir deyimle pratize edilmesi ve güncele aktarılması tarihi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Şüphesiz ki bu alanda çok önemli çalışmalar vardır.

İşte bunlardan biri Çıra yayınları arasından çıkan yazar Furkan YILMAZ’IN bu sahaya kazandırılan YİRMİ ÜÇ HADİS kitabı çalışmasıdır.

Yazar bu çalışmasına risaletin her bir yılına bir hadis ithaf ederek bu ismi koymuştur. Her bir hadisi öncelikle Sahihayn olmak üzere Kütübü Sitteden almıştır. Arapça orijinali ile birlikte metin olarak mealini vermiştir. Ayrıca her bir hadisi yorumlamaya hadis konusunu içeren bir ayet ile başlamıştır. Diğer bir ifadeyle hadis konuları ayetlerle desteklenmektedir. Kitabın en önemli ve dikkat çekici boyutu Hadis-i Şeriflerin Müslümanların günlük hayatını birebir ilgilendirir olmasıdır. Yani çekirge ile ilgili hadis alınmamıştır. Çünkü birçok insan çekirgeyi ancak Tv. Belgesellerinde görebilmektedir.

İman, mücadele ve sevda içerikli. Akıcı bir üslup. Edebi ve sosyolojik bir dil. Çok uzun olmayan yorum. Kitabı okunur kılmaktadır. Her yaş gurubuna hitap etmesi. Birey olarak rahat okunup özümseneceği gibi sohbet halkalarında okunması ve ders yapılması açısından isabetli bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.

Bütün kitaplar O kitabın anlaşılması için okunur. YİRMİ ÜÇ HADİS kitabı da öyle.