Direnmek Müslümanların varlık nedeni; Şeytana, tağuta, nefse ve zalimlere karşı direnmek ve direnişte olmak. İman direniş ruhunun kaynağı; sabır ve namaz onun en önemli argumanı; üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) bu ruhun ve argümanların direniş üssü.

Adem ve Yunus’un  (a) tövbe boyutlu direnişi, Eyüp’ün (a) sabır çıkışlı direnişi, Yusuf’un (a) iffet eksenli direnişi, İbrahim’in (a) ateşe yürüyüşü, Musa’nın Firavun’a hayır deyişi, küresel ve çağlara son nebi olarak gönderilen ümmet duruşlu peygamber Hz. Muhammed (sav) ; direnişin önderleri ve direniş tarihini yazanlar…

Üç aylar direniş ayları; bir nefha/soluk ölü bedenlere; bir su kurak beldelere; bir müjde ümitsiz zihinlere; bir kan pompalama hasta kalplere; bir yağmur çatlamış topraklara; dirilsin diye tabiat bir rüzgâr ve tüm nebilerin diriltici soluğu direniş hattı; üç aylar.

Direnmek direniş materyallerini yüklenmekle olur. İmanı, aşkı, cesareti ve silahı olmayan direnemez ve direniş hattı oluşturamaz. Üç aylar Müslümanlara direniş materyallerini yükler: Mutlak bir iman, teslim olunan bir din, eşyanın hakikatini anlatan bir bilinç, tarihin güncelleştirilmesi, sosyal hayatın yaşam kodlarını içinde barındıran Kur’an-ı Kerim, yürüyen bir kitap olan Hz. Peygamber, ibadetlerin olmazsa olmazlığı ve şahadet bilinci..

Direniş hattında bulunanların hedefi hattı değil sathı müdafaa etmektir. Çünkü yeryüzünün her yerinde Müslümanlar vardır ve üç aylar yeryüzünün her tarafına aynı zaman diliminde gelir. Öyleyse satıh; yeryüzüdür. Direniş hattı mazlumların yanında olmakla, yoksuların elinde tutmakla, yetimlerin başını okşamakla, ahlakı ve adaleti egemen kılmakla oluşacaktır.

Üç aylar ihya edilmeli ve direniş üssüne dönüştürülmelidir ki tevhit egemen olsun. İhya; ibadet yoğun, salih amel ve üreten bir halin var olmasıdır. Bu aylarda farzlardan taviz vermeksizin, vaciplerin ikamesi ve nafile ibadet/davranışlarla Allah’a (cc) kulluk bilinci oluşmalıdır;  vaktinde ve huşu içinde kılınan farz/nafile namazlar, takvayı üfleyen oruç, eşyayı/dünyanın putlaştırılmasını engelleyen zekât/infak/sadaka, mazlumları sevindiren onlara yaşama ümidi veren adalet yaşanır hale gelmelidir.

Son nebinin (sav) ifade ettiği gibi “Recep ve Şaban ayında” direnişin altyapısı; okuyarak, düşünerek/tefekkür ederek, nafile ibadetleri çoğaltarak, bilinç düzeyini yükselterek hazırlanması ve “Ramazan ayında” başta nefis ve şeytan olmak üzere; küresel müşrik güçlere karşı direnişin zaferle sonuçlanması sağlanmalıdır. Çünkü o ayda şeytanlar bağlanır. Çünkü Ramazan ayı çağ açan ve çağ kapayan bir aydır.

Üç aylar direniş ayıdır; Endülüs İspanyasında Kurtuba Cami ve El-Hamra sarayı bu sayhayı duymalıdır. Şam’da Emevi Camii ak minare bunu dillendirmelidir. Ayasofya saflarını sık tutan Müslümanlara kapılarını açmalıdır. Saraybosna ve Üsküp’deki mahzun camiler kandillerini yakmalıdır. Kudüs’ün zeytin ağaçları barış için sallanmalı ve Mescid-i Aksa’da özgür ezanlar yeniden okunmalıdır. Ümmetin uzak diyarı Doğu Türkistan gençleri camilere gitmelidir. Durdurulan Viyana seferi yeniden başlamalıdır. Ve İslam coğrafyasında akan kardeşkanı durmalı ve İslam birliği sağlanmalıdır. İslam coğrafyası yeniden özgürleştirilmelidir.

Gençler, delikanlılar, kızlar, anne ve babalar; aşkı, sevdayı ve tarihi yüklenerek; üç ayları kuşanmalıdır. Bölgesel ve küresel anlamda suçlara, günahlara, zulme ve şirke karşı direnmek..

Allahuekber…