Furkan Yılmaz ALTUNÖZ; Hz. Musa ve Tevrat yeryüzünün en güçlü devletine sahip ve kendini rab kabul eden Mısır hükümdarı Firavun´a bir meydan okumaydı. Öyle ki Firavun anne karnında doğmamış İsrail oğullarının çocuklarını bile kendine muhalif olarak görüyor. 

Firavun´un zulmüne uğrayan yani mazlum olan beni İsrail; Hz. İsa döneminde zulmedenler rolünü üstlenmişler. Peygamberleri öldürecek kadar zalimlerden olmuşlardı. Hz. İsa ve İncil Yahudilere bir meydan okumaydı.

         Ve Hz. İsa´dan yaklaşık 610 yıl sonra yeryüzüne gönderilen Hz. Muhammet Mustafa (sav) ve Kur´an-ı Kerim bir meydan okumaydı. Zamana, küresel ve çağlara bir meydan okumaydı. Evet, Musa ve İsa´nı duruşu bölgeseldi ama son nebinin duruşu küreseldi.

Bir Kadir gecesi başladı bu meydan okuyuş. Ve bu meydan okuyuşun iki görüneni vardı. Birincisi Kur´an-ı Kerim, ikincisi Hz. Peygamber. Bu duruş çıkarcı, ideolojik ve herhangi bir sınıf adına (Köleler, işciler, serfler, kabile resileri, soylular gibi) da değildi. Statüsü ne olursa olsun tüm zalimlere karşı mazlumlardan yana bir ayağa kalkma eylemiydi.

         Cinsel sermaye haline getirilmiş kadınlar, diri diri toprağa gömülen kızlar adına meydan okuma. Emeği sömürülen çocuk işciler, özgürlükleri ellerinden alınmış köleler adına meydan okuma. İnanç özgürlükleri ellerinden alınmış, insan zihni ile alay eden ağaçtan, taştan ve tunçtan putlara tapınmaya zorlanan kitleler adına meydan okuma. Kabilecilik/ulusculuk ve ırkçılık adına genç bedenleri toprağa gömen, kadınları dul çocukları yetim bırakan, yüzyıllar süren savaşları durdurmak adına. Egemenlerin iki dudağı arasında olan zindanda veya ölümle son bulacak mazlumların hayatını kurtarmak adına. Alkol ve uyuşturucu ile düşünemez haline getirilen, faiz yükü ile beli bükülmüş insanlar adına meydan okuma. Arenaların, stadyumların, gazinoların kadın rakkaselerin konserleri altında şehvet, haz ve hız köleleri adına. İlahlık ve rablığın başka bir ifade ile egemenliğin yalnızca Allah´a ait olduğu/olması adına; bir meydan okumadır Kadir Gecesi; bir meydan okumadır peygamber ve kitap.