1. İyi bir konuşmacı mutlaka kendini iyi tanımalı ve özel yönlerinin farkına varmalıdır. Kendini iyi tanıyan insan, kendini iyi ifade edebilir. Konuşmanız sizin kişiliğinizdir. Socrates “Konuş Kim Olduğunu Söyleyeyim” der.

2. İyi bir konuşmacı çevresini iyi tanımalı, sürekli gözlemci olmalıdır. İyi bir konuşmacı kendi dışındaki dünyaya mutlaka açık olmalıdır.

3. İyi bir konuşmacı aktaracağı konuyu iyi hazırlar, seçimini doğru yapar, olası eksikliklere ve engellere karşı önceden hazırlığını tamamlar.

4. İyi bir konuşmacı zihinsel etkinliğini iyi kullanır ve anlatacağı konuyu en mantıklı şekilde, düzgün bir akışla ulaştırır. Bir plana uygun düşünce aktarımını sağlar.

5. İyi bir konuşmacı kendine önem verdiği kadar dinleyicisine de önem verir. Genelde dünyadaki en önemli kişi insanın kendidir. Bu yüzden hiçbir alıcıya değersiz tavır sergilemez. Siz insanları ne kadar önemserseniz, onlar da sizi o oranda önemser.  Dinleyicisini iyi tanımaya çalışır.

6. İyi bir konuşmacı sesini tanır ve özelliklerini en iyi şekilde değerlendirir.  Tonu, dalgalanmaları, kalitesi sizi dinleyiciye ulaştırmada büyük önem taşır.

7. İyi bir konuşmacı jest, mimik ve beden hareketlerini uyumlu gerçekleştirir. Dil ve beden uyuşmadığı zaman, yanlış anlaşılma olanağı çok fazladır. Konuşma vücudun tümünün katıldığı bir organizasyondur.

8. İyi bir konuşmacı hiç çekinmeksizin kendini görüp eleştiren kişidir.

9. İyi bir konuşmacı içinde bulunduğu toplumun genel kurallarını bilir ve konuşmasını bu kurallara uygun yapar.

10. Konuşma iki yönlü süreçtir. Bu yüzden iyi bir konuşmacı mutlaka iyi bir dinleyici olmalıdır.