İnsan bir projedir.

Evet, insan Allah’ın bir projesidir.

Önce kâinat (evren) vardı sonra insan. Evren tüm boyutları ile yaşanır bir halde yaratıldıktan sonra anılmaya değer varlık değilken; Allah insanı yaratmıştır. Bu projeyi daha sonra meleklerle paylaşmıştır. Melekler “kan dökücü ve ifsat edici” bir varlık mı yaratacaksın dediler. İnsan Allah’ın yaratılış projesi iken Ramazan insanın yaşam projesidir. Evet, Ramazan bir projedir; sosyal, siyasal ve ekonomik bir hayat projesidir. “kan dökücü ve ifsat edici” varlığı merhamet ekseninde bir varlığa dönüştürmek için; ramazan bir projedir.

Dinin varlık nedeni insanı korumaktır. İnsanla birlikte onun rahat yaşayabileceği ortamı oluşturmak için gerekli olan her şeyi korumak; yine dinin varlık nedenidir. Hayvan, bitki ve başka bir ifadeyle canlıların dışında tüm varlıklarında yaratılışına uygun bir şekilde korunması da. Öyleyse din / İslam merhamettir.

Ramazan merhamettir

Ramazan merhamettir çünkü ramazan İslam’ın formüllerini içerisinde barındırır. İman ve İslam’a kaynaklık ederken aynı zamanda Müslümanların kültürüne ve medeniyet oluşumuna da kaynaklık etmektedir. Cennete götüren davranış biçiminin kodları ramazanda gizlidir.

Ramazan inananlarına yani Müslümanlara şunu söylemiştir/söylemektedir; kalbi, zihinsel ve bedeni eylemlerinizi besmele ile başlatın. Besmelenin onaylamadığı hiçbir işi yapmayın ve davranış içerisinde bulunmayın. Besmele Allah, rahman ve rahim isimlerinden oluşmaktadır. Kur’an’dan bir ayet olan ve her surenin (Tevbe Suresi hariç) başında yer alan besmele; esirgeyen ve bağışlayan adı ile esirgeyerek ve bağışlayarak güne başlayın demektedir. Yani muhataplarınıza merhametle davranın. Çünkü sizin rabbiniz rahman; esirgeyen, rahim; bağışlayandır.

Kıyamet koparken de olsa elinde bir ağaç fidanı olana onu dikmesini söyleyen felsefe de ki çevre bilinci; yük hayvanlarına fazla yük taşıtmayı yasaklayan ve boynuzsuz hayvanın boynuzlu olanlardan hakkını alacağını söyleyen bir inançta ki hak bilinci; yaşlılara değil şiddet onlara öf bile dedirtmeyen bir ahlak; çok tanrılı/ilahlı anlayışı kabul etmeyerek tevhid eksenli aklı öneren ramazan; merhamettir.

Yetimle kendisini bir elin iki parmağı gibi yan yana gören, yetimin başını okşamayı bağışlanma eylemi sayan; miskini ve yoksulu doyurmayı ahirete inancın davranış biçimlerinden kabul eden; varlıklı olanların varlıklarında olmayanların hatta hayvanların bile hakkının olduğunu söyleyen ramazan; küresel bir merhamet manifestosudur.

 

Çağlar üstü bir rahmet iklimi

Kötülüğün temsilcisi olan şeytanın tüm planlarını bozan; nefsin yaldızlı sözlerini anlamsız kılan; toprak ağalarının ve sermaye babalarının çalışanlarına karşı üstünlük anlayışına son veren; çocuk yaşta cinselliği pazara dönüştüren şehvet avcılarının çarklarına çomak sokan; meslekleri değil alın terini değerli kılan ramazan; çağlar üstü bir rahmet iklimidir.

Aklı kendisine verene/yaratana karşı putlaştırılmasına izin vermeyen; vahyin ve kalbin kontrolünde olmayan aklın akrepleşeceğini ifade eden; yaratan adına olmayan tüm okumaların/ilmin/bilimin varoluşsal bir sorun oluşturacağı gerçeğini dillendiren; vahye tabi olmayan felsefenin bir ifsat hareketi olacağını; tarihten sayfalarla insanlığa sunan ramazan; müşfik ve rahmet eylemidir.

Ramazan ayı tarih ekseninde tarihe ve geleceğe ilahi bir müdahaledir. Yahudi hahamlarının, Hristiyan papazlarının, Mecusi ateşgedelerinin ve kabilelerde ki put imalatçılarının kontrolündeki şirk ve zulüm sistemlerine; insanlık adına adalet ve merhamet müdahalesidir ramazan.

Ve ramazan şimdi yine insanlık adına küresel ifsat hareketlerine dur demek; ahlakı ve adaleti egemen kılmak için; merhamet kuşağı oluşturmak adına sahurlarımıza ve iftarlarımıza konuk oluyor. Mülteci çadırlarına ziyaret rolünü üstleniyor. Cenaze suyu olarak Ak Denizin soğuk sularıyla yıkanan mazlumlara gözyaşını akıtıyor. Maddi ve manevi işgale uğramış İslam coğrafyasının kurtuluş planlarını sunuyor; ramazan.

 

Ramazan tüm zamanları etkiler

 

            Ramazan tüm zamanları etkiler. Ramazan ayı; insanlığa sunulduğu 1434 yıl öncesi eskimiş her hangi bir etkinliği olmayan bir ay değildir. Ramazan hem tarih hem şimdidir. Ramazan pasif değil hep aktiftir. Çünkü Ramazan; bireysel ve toplumsal olarak hayatın her alanına müdahale eden bir projeler bütünüdür.

Ramazan yalnızca oruç ayı değildir. Onu sadece oruçla sınırlamak büyük bir yanlışlık ve zulümdür. Evet, o ayda inandığını söyleyen ve ben Müslümanlardanım diyen herkese oruç farzdır. Tüm ibadetlerde vakit/zaman faktörü önemli olduğu gibi farz olan ramazan orucunu da ramazan ayında tutmak şarttır/farzdır. Yani ramazan orucu ramazan ayında tutulur. İş, aş ve sıcak gibi şeyler bahane edilerek ertelenemez ya da iptal edilemez.

            Ramazan ilahi bir insanlık projesidir; yani Allah’ın (cc).  Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delillerinin” sunulduğu; projeler bütünüdür.

Başını şeytanın çektiği şeytani projelerde vardır; “İblis dedi ki: Öyle ise… and içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın!” dedi.(Araf 16/17) bu çerçevede Kur’an ve sünnete muhalif olan tüm felsefeler şeytanidir.

İşte şeytani tüm projelere karşı peygamberler ve kitapların gönderilmesi, tarihe ve şimdilere müdahale edilmesi, ilahi bir projenin sonucudur.

 

Ramazan projeler bütünüdür

 

Hayatı yeniden algılama ve düzenleme olan bu projenin adı: Kur’an’dır. Öncelikle bu projenin muhatabı insandır. Özelde müminler genelde tüm insanlar. “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının”(Nisa/1) Kur’an, Yahudilerin Tevrat algısı çerçevesinde ırkçı bir yaklaşım sergileyerek yalnızca belli bir ırka hitap etmez. O insan unsurunu muhatap alır. Çünkü insan yaratılış itibariyle şerefli bir varlıktır.

Özelde müminleri esas alır “işte bu kitap, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir”(Bakara/2) mümin bireyler ve toplumlar için diğer bir ifade ile ümmet için yol göstericidir; Kur’an.

Ama Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında indirildi. Hz. Muhammed Mustafa (sav) efendimize bu ayda peygamberlik verildi. Böylece gözle görülen elle tutulan; taştan, ağaçtan ve tunçtan putlara ve görünmeyen şehvet, şöhret, hız ve haz’a (zevk) tapan insanların değişim ve dönüşümü için; Ramazan bir proje olarak insanlığa sunuldu.

Ramazan; şirkin egemenliğine son verip tevhidin egemen kılınması projesidir.

Ramazan; Kitap ve peygamberin toplumun inşasında rol alması projesidir.

Ramazan; yasama, yargı ve yürütmenin Allah’a has kılınması projesidir.

Ramazan; adaletin yeryüzünde tesis edilmesi projesidir.

Ramazan; yer altı ve yer üstü kaynaklarının hakça paylaşımı projesidir.

Ramazan; iffetin yeniden cadde ve sokaklarda var olması projesidir.

Ramazan; Müslümanların özgürlük mücadelesi projesidir.

Ramazan; yeryüzünde adı İslam olan barış projesidir.

Ramazan; ben Müslümanım diyen bireylerin bu projede aktif olarak görevlendirildiği ayın adıdır.

 

 Yılmaz ALTUNÖZ