Ey kardeşim,

Allah size rahmetiyle davransın. Bil ki, bir kimsenin Allah’ı sevdiğinin belirtisi, Allahın rızasını önde tutması ve efendimiz Hz. Muhammed (as) yaşam tarzına sımsıkı sarılmasıdır. “De ki eğer Allah’ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin”.(ali İmran–31) ayeti kerimesi bize Allah’ı (cc) sevmek ancak onun resulüne (as) uymakla mümkün olduğunu göstermektedir. Yani her konuda çağlar üstü rehbere tabi olmak.

Ey kardeşim!

Allah’ın (cc) bir kulunu sevmesi ise sevdiği kulunun kalbinde ona iyiliği emredip kötülükten uzaklaştıran bir irade bahşeder. Bu kişi için, Allah’ın (cc) farzlarını yerine getirmekten daha sevimli bir şey olmaz. Kalbi ve beden organlarıyla iyiliği emredip, farzları yerine getirmeye gayret gösterir. Bu konuda son derece kararlı ve titiz olur. Kalbini yokla ve yaşamını kontrol et. Ki Allah (cc) seni sevsin.

Ey kardeşim!

Hikmet ehli şöyle dediler: “insanlar Allah’ı (cc) anmaktan daha tatlı ve haz verici bir şey tatmamışlardır.” Ebu Süleyman adında bir adam; ey gözümün aydınlığı ve kalbimin neşesi! Beni senin gözünden düşüren hangi şeydir?” diye yalvarır, ardından çığlık atarak ağlamaya başlarmış. Gözyaşları içinde tekrar Allah’a(cc) el açar ve: “Ey Allah’ım! Saygı ve heybetinle doldurup, her zerresini sevginle kapladığın gönüllere müjdeler olsun! Zira senin saygı ve heybetin, öfkene uğrama korkusuyla onları her türlü günahtan alı kor. Senin sevgin ise, seni anmanın ve sana yakarmanın dışında her tat ve hazdan onları engeller.” Diye yalvarırmış. Nefsine ve şeytana fırsat verme. Gözyaşların günah kirlerini yıkasın. Mecnun ol ki gözün Leyla’dan başka kimseyi görmesin.

Ey kardeşim!

Rabiatü’l- Adeviyye gece karanlığı çökünce şöyle dermiş: “Gece geldi ve karanlık çöktü. Her sevgili sevgilisiyle çekildi. Bende seninle baş başa kaldım ey sevgilim.” Nefislerimiz, arzularımız ve şeytan bizi aldatmasın. Gecelerimizin bir kısmını hangi sevgiliyle geçirdiğimizin bilincinde olalım. Allah (cc) ile baş başa kalmadan önce kalp evini gözyaşlarıyla yıkamayı da unutma. Nefsin ve uzun emelin kıskacından kurtul.

Bil ki! Allah’ı sevenlerin gönüllerine baskın olan hal, Allah’ı (cc) çokça anmalarıdır.

Ey kardeşim!

“Edep ya hu” cümlesini hatırından çıkarma. Çünkü “Hayâ’nın azlığı küfürdür.” Hayâ (utanma) duygusunun azlığı Allah’ın (cc) emirlerine muhalefet sonucu doğurduğu için giderek insanı küfre götürebilir. “Hayâ imandan bir şubedir.” Hadis-i şerifleri hayat yolunda meşalen olsun. Utanmak (haya) en çok da hanımların ziynetidir. Onlara daha çok yakışmaktadır. Bir düşünüre sorarlar: “Kadınlarda en çok sevilecek şey nedir?” sorusuna “Yüzlerinde hayâdan (utanmadan) dolayı ortaya çıkan kırmızılık” cevabını verir. Bil ki! Hayânın sınırlarını İslami kurallar belirler. Hanımlar giyim-kuşam ve davranışlarına dikkat etmeli, hayâ sınırını aşmamalıdırlar. “Utanmıyorsan dilediğini yap.” Peygamberi söz nasihat olarak herkese yeter.