Ey kardeşim!

Ramazan kur’an ayıdır. Ve her ramazan vahyin yeniden inmeye başladığı bir aydır. Kalbini ve zihnini vahyin inişine hazır hale getirmelisin. Kur’an ayetleri kalbinde ve hafızanda yer bulsun. Çünkü kalbinde ve hafızasında Kuran’dan ayet bulunmayanlar yürüyen ölüler gibidir. inancını yakin hale (kesin bilgi) gelmesi için öncelikle güncel hayatını (anın vacibi) ilgilendiren ayet-i kerimeleri ezberlemelisin.

Ey kardeşim!

Kur’an-ı kerimde surelerin dizilişi (tertibi) tevkifidir. Yani peygamberi bir ön görü olarak kabul edilmiştir. Ve bir hikmet üzeredir. İlk sırada ve ilk sureyi içeren fatiha suresini yeniden oku, yeniden anlamaya çalış. Gerek dilbilgisi açısından, gerekse iman, Tevhid ve dua açısından yeniden tefsirler eşliğinde fatiha suresini idrak etmeye

gayret et. Unutma ki fatiha suresinin diğer adı Ümmül-kitap’dır. Kitabın anası!

Ey kardeşim!

Kur’an ayetleri nazil oluş sırasına göre değil, Cebrail’in (as) bildirmesiyle Kur’an-ı kerim deki yerini almıştır. Müminlerin vasfından bahseden, Bakara suresinin ilk beş ayeti kerimesini topluluk içerisinde okuyabilecek şekilde, tecvit üzere ezberle. Her ayetin manasını öğren. Tefsirini oku. Bil vesile Arapça olarak okuduktan sonra anlam ve tefsirini öz olarak güncelleştirerek muhataplarına anlat.

Ey kardeşim!

Şirk en büyük zulüm ve günahtır. Bütün peygamberler muhataplarını ve halkını tevhide çağırmış ve şirkten kaçınmaya davet etmiştir. Şirkin çirkinliğini anlatan ayetleri bilmelisin. Bakara suresi yüz altmış beşinci (2/165) ayeti kerimesini tarihi arka planı, anlam ve tefsirleriyle öğren. Namazlarında oku. Sohbetlerinde önemine binaen gündeme getir. Bu müminin görevidir.

Ey kardeşim!

Hayat bir tercih alanıdır. Ölüm şeklide bir tercih sonucudur. Bir insan nasıl yaşarsa öylede ölür. İslami bir hayat yaşamayan ve İslami değerlere karşı savaş veren bir kimsenin müslümanca ölmesi mümkün değildir. Kur’an ayetleri bize tercih olayını bildirir. İşte bunları bize anlatan Bakara suresi 151 ila 157 nci (2/151–157) ayeti kerimelerini ezberle.

Ey kardeşim!

İsmi azam olarak belirtilen ayet el-kürsi ismi verilen Bakara suresi 255 nci (2/255) ayeti kerimesini ezbere bilmelisin. Gece ve gündüz, rahat ve zor anlarında bu ayeti okumalısın. Ayrıca bu ayeti takip eden 256 ve 257 nci (2/256–257) ayetlerini öğrenmelisin. Rivayete göre sahabenin konuşmaya başlayan çocuklarına ilk öğrettiği şey bu ayetlerin içerdiği konuları öğretmek ve anlatmak olmuştur. Önce sen bu ayetleri oku ve anla sonra çocuklarının ilk öğreneceği şeyin bu olmasına özen göster.

Ey Kardeşim!

Mirac gecesi peygamberimize vahiy edilen Bakara suresinin son iki ayeti kerimesini (amener-resulu) ezberle ve her gün yatmadan önce mutlaka oku. Meal ve tefsirini birçok tefsir kitabından öğren ve yaşamaya gayret göster. Unutma ki Kur’an-ı kerim sadece bir dua kitabı değildir. Yalnızca mezarlıklarda okunmak için inmemiştir. Kur’an ayetleri doğumdan öncesi hayatı ilgilendirdiği gibi, doğum sonrası, kabir ve ahiret hayatını da kuşatmaktadır.