Ey kardeşim!

Peygamber efendimizi ihtiyarlatan Hud suresini oku. Güneşin üzerine doğup battığı günler yalnızca insanı ihtiyarlatmaz. Asıl Rabbani sorumluluk ve sorumluluk bilinci insanı ihtiyarlatır. Zahide bir hanım bu sureyi hızlı bir şekilde okumaya çalışan bir adamın yanına gelir ve onun bu okuyuşunu eleştirdikten sonra; kendisinin altı aydır bu sureyi okumayı bitiremediğini söyler. Hud suresi 112 ile 115 nci ayetleri (11/112–115) ezberle. Dosdoğru ol, aşırı gitme ve asla zalimlerden yana olma.

Ey kardeşim!

Cennet vasıflı insanların mekânıdır. O vasfın belirleyicisi ise Allah’tır (cc). Cehennem ise şüphesiz ki boşa yaratılmamıştır. Cenneti ve cehennemi yakin olarak anlamak insanın sıratı müstakime gitmesine sebeptir. Efendimiz peygamberimiz hicretten önce Mekke döneminde sıkça cennet ve cehennemden bahsetmiştir. Öyleyse bu iki değeri iyi anla. Cehenneme götüren yaşam tarzından uzak dur. Kehf suresi 100 ile 110 nci ayetlerini (18/100–110) oku ve ezberle. Peygamber efendimizin (as) tavsiyesini yerine getir.

Ey kardeşim!

Mümin Allah (cc) ve resulüne (as) iman edenlerin adıdır. Onları kâfirlerden ayırt eden özellikleri mutlaka olmalıdır. İşte Allah bu özellikleri Müminun suresinin ilk on bir ayetinde bildirmiştir. Müminun suresi 1 ile 11 nci ayetlerini (23/1–11) ezberle. Namazlarında oku. Uygun zaman ve zemin dilimlerinde gündeme getir ve inananlara bu özellikleri anlat.

Ey kardeşim!

Kur’an nurdur. Karanlıklardan ebedi aydınlığa götürür inananları. Şimşek niteliğinde bile olmayan ve geçici ışıklar yani beşeri felsefe ve ideolojiler seni Kur’an nurundan alıkoymasın. Müslüman erkek ve kadınların hayatını ancak Allah’ın ayetleri aydınlık ve bereketli kılar. Nur suresi 29 ve 30 uncu ayetlerini (24/29–30) ezberle ve bütünüyle iyi anlamaya çalış. Bazılarının iddia ettiği gibi başörtüsünün bir tavsiye değil, Allah (cc) ve resulünün (as) emri olduğunu unutma.

Ey kardeşim!

Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de Yasin suresidir. Bu sureyi efendimiz peygamber (as) müminlerin kalbinde olmasını tavsiye etmiştir. Yani ezberlemeyi. Yasin suresini oku ve kalbini besle. Onu ölüme terk etme. Dostlarının Vefat anında onların başı ucunda duyacakları şekilde oku. Öyle oku ki; kıyametin dehşetini, cennetin selametini, müslümanlara karşı savaşanların kaybedişini, islam davetçilerinin sonu ne olursa olsun daveti (tebliği) yürüteceklerini ayetler sana anlatsın.

Ey kardeşim!

Fetih suresini 29 uncu ayetini yudum yudum kalbinle, aklın ile ve dilin ile yeniden oku. Allah’ın (cc) peygamberini (as) vesile kılarak senden yani müminlerden bahsedişini iyi anla. Seni peygamberin (as) yanında birlikte anarak nasılda onurlandırdığının farkında ol. Ve sende bulunması gerek özellikleri tekrar gözden geçir. Allah’ın (cc) sana ikram ettiği bu payenin şükrünü eda et. Şimdi kalbine dön, muhabbet, havf ve reca ile tefekkür üzere ol. Bu ayeti kerimeyi ezberle ve inananlara anlat.