Ey kardeşim!

Ey kardeşim! Bütün insanlık Adem’in (a) çocuklarıdır. Biz müslümanlar da Adem’in (a) çocuklarıyız. Ancak biz müslümanlar Adem’in (a) çocuklarından Habil’in soylu temsilcileriyiz. Kabil’in kirli temsilcileri değil. Çünkü Habil; adaletin, iyiliğin ve yardımlaşmanın temsilcisidir, biz de öyle. Kabil ise zulmün, tecavüzün, katliamın ve peygamberlere asiliğin temsilcisidir. Yahudi, Hıristiyanlar ve onların yaşam tarzının takipçileri de Kabil’in temsilcileridir. Ve sen! Hayata bakışını kontrol et. Sakın yaşam tarzında Kabil’in izleri bulunmasın.

Ey kardeşim!

Kurban bütün peygamberlerin ortak davranış biçimidir. Ve müslümanların ortak ibadetidir. Seçkin (muttaki) kul olmak adamak ve adanmakla ortaya çıkar. İslam tarihi bunun örnekleri ile doludur. Meryem’in (a) annesi (Hanne) kızı Meryem’i Allah’a (cc) adamakla, İbrahim (a) yüzyıllık bir bekleyişten sonra gelen İsmail’ini Allah’a (cc) adamakla seçkinlerden oldular. Kimi müslümanlarda kendilerini adayarak Allah’ın (cc) övdüğü Salihler zümresine katıldılar. Adamak, adanmak, kurban ve sen bu özelliklerden en az birini mutlaka üzerinde taşımalısın.

Ey kardeşim!

Kurbanın kabulü yaşam biçimi ile orantılıdır. İslami olmayan bir akide ve yaşam tarzı onun kabulü önünde en büyük engeldir. Kurbanlık olarak kesilen hayvanlar ne kadar semiz, ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, Allah (cc) onların fiziki boyutunu dikkate almaz. Kur’an-ı Kerim bu konuda: “O (kurbanların) etleri de, kanları da asla Allah’a ulaşmaz; ama sizden O’na ulaşan takvadır. (…) Allah’ı görür gibi davrananları müjdele. (22/37)” öyleyse sen bu ayeti kerime çerçevesinde müjdelenenlerden olmaya gayret göster. Yani ihsan sahibi ol. Davranışını İslamileştir.

Ey kardeşim!

Kurban “şe’arillah” olan yani Allah’ın (cc) işaretlerindendir. Ve insanlıkla yaşıt bir ibadettir. Sen bu ibadeti yerine getirmeye azmet. Heva ve hevesini ilah edinenlerin yaygaralarına kulak verme. Allah’a (cc) vasıl olmak için Kurban bayramı bir fırsattır ve sen bu fırsatı değerlendir. Haceti asliyeden olmayan harcamalarını kıs ve kurbana para, zaman ve yüreğini ayır. Şeytanın vesvesesine, nefsine ve çevrene fırsat verme. Allah’a (cc) yakın olmak istiyorsan Kurban kes. Bu ibadet ve davranış biçimi ciddi bir yakınlıktır. Hem kurbanın anlamı da bu değimli; yakınlık. Ve sen kendini kontrol et kime yakınsın.

Ey kardeşim!

Kurban kesmenin şartlarından biri müslüman olmaktır. Müslüman olmayanın kurbanı olmaz. Öyleyse sen kurban keserken ortaklarına dikkat et. İslami inanç ve davranış biçimine sahip olmayan ya da İslami değerlere karşı savaş veren insanlarla; annen ve baban dahi olsa onlarla birlikte kurban kesme. Çünkü onların ki kurban (bir ibadet) değil et yığını mesabesindedir. Bu ölçüyü islam koymuştur unutma.

Ey kardeşim!

Kurban kesmek peygamberlere intisaptır. Kurban kesmek peygamberimiz Muhammed (sav) tabi olmaktır. O (sav) Medine de ki her yılında kurban keser ve gücü yettiği halde kurban kesmeyen meclisimize yaklaşmasın buyurur. Ve sen kurban kes efendimizin meclisinde ol. Varlığımız nedeni onunla olmak değil mi? Davranış biçimin: Habilimsi, İbrahimsi, Hannemsi ve Muhammedimsi (a) olsun. Zamanı gelince neyi adayacağını / kurban edeciğinin bilincinde ol.