Ey kardeşim!

Allah’ın resulü peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (as) her fırsatta selatü selam getirmeyi unutma. Çünkü Ona (as) Allah (cc) ve melekleri salât ve selam eder. Efendimizi sevenlerde salâvat getirirler. Hatta ağaçlar ve taşlarda ona selam vermişlerdir. Sakın sen bundan gafil olmayasın. Günlerin Ondan (as) habersiz geçmesin.

Ey kardeşim!

Peygamberimiz (as) âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. İnsanlar, cinler ve diğer bütün varlıklar için rahmet ve esirgeme vesilesi olarak gelmiştir. Rahmet cennetin adresidir. Sen ey cenneti isteyen kardeşim! Rahmet öncüsünün yolundan sakın ayrılma. Yürüyerek te olsa, sürünerek te olsa O’nun (as) yolu yolun olsun…

Ey kardeşim!

Peygamberimiz (as) bizim için en güzel örnektir. O en yüce ahlak sahibidir ki O’nun ahlakı kur’an’dır. Müminlere kendi canlarından daha yakındır. Müminlerin sıkıntısı onu üzer. O bize çok düşkündür. İnananlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Şimdi sen ey kardeş gönlünü ve dünyanı bir yokla. Sana senden daha yakın olan “Rauf” ve “Rahim” olan peygamberimize (as) sen ne kadar yakınsın. Her şeye rağmen yakın olmaya çalış.

Ey kardeşim!

Salavat getirmek; peygamber efendimize bağlılığın, ona muhabbetin, onu canının dan ve malından çok sevmenin bir ifadesidir. Peygambere (as) salavat demek; onu rehber edinmek, onu model almak ve ey resul yolun yolumuz demek olduğunun bir ilanıdır. Ve sen bunu ilan et. Şimdi salavat getirirken bu bilinçle getir ve bunun farkında ol; Allahhümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.

Ey kardeşim!

Hz. Muhammed’in (as) doğumu kutlu ve alternatif bir doğumdur; Hahamların egemenliğindeki Yahudiliğe, Papazların kontrolündeki Hıristiyanlığa, zulmün temsilcisi o günkü Roma ve ateşperest İran’a, Latin anlayışa , yunan felsefesine ve çağlara alternatif bir kutlu doğum. O (as) yeryüzünü şereflendirdiğinde; Kabe deki putların yıkılışı inançsızlık ve pagan anlayışa, Bizans karargahının sütunlarının çatlaması; zulme dayalı sistemlere, İran’ın yanan ateşinin sönmesi ve save gölünün kuruması; Mazdeki (şehvet ve cinselliğin) anlayışa alternatiftir. Yani peygamber (as) çağlara alternatif… onun ümmeti olan ey kardeşim! Alternatif olma emanetinin senin üzerinde olduğunu unutma.

Ey Kardeşim!

Dil onu (as) anınca ve kalem onu yazınca şeref bulur. Hayat onunla hemhal olunca güzel olur. Onu övmek ne cesaret, şair Nabi’nin dediği gibi “seni methetmeye cüret edişim şu sebepledir ki, pek çok ağaçlar ve taşlar, bitkiler ve cansız varlıklar dahi Senin huzur-u saadetine gelip konuşmuşlardır.” İşte ey kardeş! Peygamberimize karşı düşünceni, davranış biçimini ve sosyal hayatını gözden geçir. Edebini muhafaza et. Her gün çokça salâvat getirerek muhabbetini izhar et ve bağlılığını melekler arcılığıyla bildir.