Ölüme Hazırlanmak

Ey Kardeşim! Ölümün doğum kadar doğal olduğunu bilmelisin. Her ikisi de ilahi bir emir çerçevesinde gerçekleşmektedir. Ancak doğuma hazırlık senin elinde değilse de ölüme hazırlık senin elindedir. Hikmet ehlinin “düğün gecesi” olarak değerlendirdiği o güne hazırlıklı ol. Ve o günü düğün gecesi haline getirecek olan kalbini, düşünceni ve amelini (davranış biçimini) İslami boyutta hazırla. Unutma [...]

Ölüme Hazırlanmak2016-01-28T14:33:37+00:00

Namaz

Ey Kardeşim! Gün doğmadan güne başla. Sakın güneş doğduktan sonra başlama. Yani namazlarını kıl. Sabah namazını mutlaka vaktinde kıl. Hem seher vakitleri yalnızca namaz kılma vakitleri de değildir. Çünkü ilahi hitap “onlar seher vakitlerinde istiğfar ederler” buyurmakta. Öyleyse sen o zaman dilimini; aşk, vecd, fikir, hamd ve tesbih ile de doldurmaya bak. Ey Kardeşim! Sabah [...]

Namaz2016-01-28T14:27:32+00:00

Kabeyi Ziyaret

Ey Kardeşim! Umreyi önce özle. Aşkını her fırsatta göster. Arzu et ve iste. Gündeminden hiç düşürme. Sonra hayat plan ve programına koy. Rüyalarına girsin. Niyet et. Ne zaman gideceğine karar ver. Sakın umreyi basite alma. Hiçbir hazırlık yapmaksızın (özlem, niyet, kararlılık) nasipse gideriz, daha yaşımız genç gibi alay içeren davranış ve sözlerde bulunma. Bil ki, [...]

Kabeyi Ziyaret2016-01-28T14:25:41+00:00

Sohbet Meclisleri

Ey Kardeşim! Bil ki! Sohbetler peygamber mesleğidir. Hemen hemen bütün peygamberler kendilerine gelen vahyi öncelikle inananlara sohbet meclislerinde iletmişlerdir. Bu, son peygamber Hz. Muhammet Mustafa (sav) hayatında da böyle olmuştur. Kâbe de ayetleri açıklama ve anlatma imkânı bulamayan efendimiz, Erkam (ra) adındaki sahabenin evinde, sohbet meclislerinde Allah’ın (cc) ayetlerini sahabeye bildirmiştir. Ve bu sohbet meclisi [...]

Sohbet Meclisleri2016-01-28T14:24:48+00:00

Aşk Ehli Olmak

Ey Kardeşim! Aşk ehli olmak için arif olmalısın. Ya gözlerinle görmeli, ya kulaklarınla duymalı veya yüreğinle hissetmelisin maşukunu. Yani bilmelisin onu. İnsan tanımadığı, bilmediği ya da hissetmediği yani arifi olmadığı bir varlığın aşığı olur mu hiç! Olamaz. Öyleyse senin âşıklar meclisine katılman ve aşk ehli olman için mahbubunu (sevgilini) önce tanımalısın. Esma ul-hüsnayı yani Allah’ın [...]

Aşk Ehli Olmak2016-01-28T14:23:24+00:00

Yalnızken Müslüman Olmak

Ey Kardeşim! “Yalnızken Müslüman olmak” Bu cümleye iyice dikkat etmelisin. Müslüman demek Allah’ın (cc) ve Peygamberin (sav) emirlerine teslim olan demektir. Bu teslimiyet hem yalnız hem de topluluk halinde iken olmalıdır. Yani hayatın her anını Müslümanca yaşamak. Bu ise ihsan derecesi olarak adlandırılır. İhsan ”Allah''a: Onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne ka­dar sen [...]

Yalnızken Müslüman Olmak2016-01-28T14:20:47+00:00

Mescidler

Ey kardeşim! İlk insan ve ilk peygamber, ilk mescidi inşa etmiştir. Kâbe, Mescidi Aksa (Kudüs) ve Mescidi Nebevi üç kutsal mescit. Bu üç mescit kadar olmasa da, İstanbul’daki Ayasofya ve Şam’daki Emevi Mescidi kutsallarımız arasında yer almalıdır. Mescitler bütün peygamberlerin ortak mekânıdır. Ve hayatın başlangıç, ilk hareket noktası olarak kabul edilmiştir. Gökteki yıldızlar ne ise [...]

Mescidler2016-01-28T14:19:50+00:00

Cemaatle Namaz

Ey kardeşim! Hiçbir peygamber ve onların bağlıları, sevenleri hayatı bireysel (ferdi) anlamamış ve de yaşamamışlardır. Sosyal hayatlarında paylaşmacı (cemaat / ümmet) bilinci oluşturdukları gibi ibadetlerini de cemaat halinde yapmışlardır. Namazı cemaat olarak ümmet bilincine götürücü olarak kılmışlar ve Hac ibadetini de ümmet bilinci taşıyarak yerine getirmişlerdir. Hz. İsa (as) havarileri ve Hz. Muhammet (sav) ashabı [...]

Cemaatle Namaz2016-01-28T14:17:42+00:00

İnfak

Ey kardeşim! İslam bir bütündür ve hayatın tamamını kucaklar. Özelde insan (kalbi, akli ve fiili) olmak üzere genelde de bütün varlıklarla ilgili kurallar koymuştur. “insan başıboş bırakılacağını mı zanneder” ayeti kerimesi bunun bir ifadesidir. Para, mal ve mülk bunların elde edilmesi ve elden çıkarılması da İslami bir kurala tabidir. Bunlardan birisi infaktır. Sen bu kurala [...]

İnfak2016-01-28T14:16:39+00:00

Tesettür

Ey kardeşim! Tesettür (örtünme) ilk insan Âdem (as) ve Havva ile başlayan bir davranış biçimidir. Evrenseldir ve kıyamete kadar sürecek soylu bir eylemin adıdır. Öyle ki örtünmenin ilk uygulama alanı da cennettir. Şeytanın ilk müdahalesi de Âdem (as) ile Havva’nın elbiselerine (tesettüre) olmuştur.(7/27) Ve onların cennetten çıkarılmalarına sebep olmuştur. Bil ki! Şeytan ve takipçileri tesettürün [...]

Tesettür2016-01-27T21:05:11+00:00
Load More Posts