Ey kardeşim!

Tesettür (örtünme) ilk insan Âdem (as) ve Havva ile başlayan bir davranış biçimidir. Evrenseldir ve kıyamete kadar sürecek soylu bir eylemin adıdır. Öyle ki örtünmenin ilk uygulama alanı da cennettir. Şeytanın ilk müdahalesi de Âdem (as) ile Havva’nın elbiselerine (tesettüre) olmuştur.(7/27) Ve onların cennetten çıkarılmalarına sebep olmuştur. Bil ki! Şeytan ve takipçileri tesettürün ezeli ve ebedi düşmanıdır. Sen düşmanlarına karşı uyanık ol ve tesettürünü koru.

Ey kardeşim!

Kuran-ı Kerim, Hadis-i Şerifler ve Sahabenin uygulaması senin örtünmenin içerik ve boyutunu belirlemiştir. “İnanan kadınlara söyle, onlar da gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler; iffetlerini korusunlar; [örfen] görünmesinde sakınca olmayan yerleri dışında, cazibe ve güzelliklerini açığa vurmasınlar ve bunun için, başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Cazibe ve güzelliklerini (…) açığa vurmasınlar ve [yürürken] gizli görkem ve güzelliklerini belli edecek şekilde ayaklarını yere vurmasınlar.”(Nur/31) Öyleyse sen bu şer-i deliller ışığında giyinmeni ve davranışını sürdürmelisin. Tesettür düşmanlarının ideolojik ve felsefi sözleri seni aldatmasın.

Ey kardeşim!

Tesettür sadece örtünme değilidir. Tesettür örtünmek ve korunmaktır. Tesettürün modası da yoktur. Kalitesi ve niteliği vardır. Ve tesettür (giyim) asla cazibe merkezide olmamalıdır. İnce, vücut hatlarını gösteren ve albenili olan giyim tarzları uygun değildir. Peygamberimizin (sav) baldızı Esma (ra) ince bir elbise ile efendimizin huzuruna gelmişti. Peygamberimiz (sav) ondan yüzünü çevirdi ve şöyle buyurdu. “Ey Esma! Şüphesiz kadın ergenlik çağına ulaşınca, onun yüz ve avuçlarından başka yerlerinin görünmesi uygun değildir.” Şimdi sen tesettür muhaliflerine karşı uyanık olmalısın. Giyim tarzının moda merkezli değil, İslami olmasına dikkat etmelisin.

Ey kardeşim!

İslam’ın en önemli şiarlarından biridir tesettür. İslam tarihinde tesettüre müdahale savaş sebebi sayılmıştır. Medine-i münevvere de Yahudiler tarafından bir Müslüman Hanımın tesettürünün açılması girişimi peygamberimiz (sav) tarafından Beni Kaynuka Yahudilerine karşı savaş nedeni kabul edilmiştir. Sütçü imamın Fransız işgalcilerine karşı başlattığı direnişin arkasında da bir Müslüman hanımın tesettürüne uzanan Fransız askerinin eli vardır. Bu nedenle tesettür Müslümanların en önemli kutsalları arasında yer almaktadır. Uğruna savaş verilecek bir değerdir. Sen bu kutsalına sahip çıkmalısın.

Ey kardeşim!

Tesettür; İslami geleneğe uygun renk, kalınlık ve genişlikte giyim tarzının, Onurlu bir duruş ve vakarlı bir yürüyüşün, Gülüşü ve konuşması edep içeren, Yüzü yaratıldığı hal üzere kozmetikten uzak, kaşlar ve dişleri inceltilmeyen, Ziynetleri teşhir edilmeyen ve bir bütün olarak bunların oluşturduğu yaşam biçiminin adıdır. Sahip olduğu bilgi, birikim ve bilincin verdiği inanç ile hayata bakan hanımın süsü ve onur kaynağıdır tesettür. Müminlerin annesi Hz. Aişe toplumdaki rolünü böylesine üstlenmişti. Şimdi sen yaşam biçimini ve onur kaynağını kontrol etmelisin. Eksiğin varsa gidermeli ve Hz Aişe’nin (ra) rolünü üstlenmelisin.