Ey Kardeşim!

İman yeryüzünde ki en kutsal kavramlardan biridir. Allah’ın (cc) talep ettiği bir kelimedir. Bütün peygamberlerin ve salihlerin davetlerinin (çağrı) nihai hedefi imandır. İnsanın varlık nedeni iman etmektir. Çünkü Allah (cc) “Ey iman edenler, Allah”tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece korkup-sakının ve siz, ancak Müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin.”(2/102) buyurmaktadır. Bil ki, imanın tezahürü (göstergesi) ameldir (kulluktur). Sen öyle bir davranış içerisinde ol, yani iman edenlerden.

Ey Kardeşim!

İman, “emn” kökünden bir mastardır. Birini sözünde tasdik etmek, onaylamak, kabullenmek itimat etmek, gönülden benimsemek, güvenmek/güvenilmek ve sigorta ettirmek anlamlarına gelir. Istılahı anlamda İman: Allah”ın gönderdiği peygamberleri tasdik etmek, getirdikleri vahyi kabul etmek, Allah”ın isteklerini yerine getirerek, O”nun güven çemberine girmektir. Sen sıddıklardan ol. İnsan ürünü ideolojilere aldanma, kendini Allah’a (cc) sigorta ettir ve onun güvenlik çemberinde bir dünya kur.

Ey Kardeşim!

İman en büyük dayanağımız ve cennet sermayemizdir. Hani şair şöyle demiştir “Müslüman İslamı öyle yaşa ki seni öldürmeye gelen sende dirilsin.” Bu hal aynı zamanda imanın tanımıdır. Başkalarına güven vermek, güven içinde olmak. İman sahibi kişi, yani mü”min, hem inandığı gücün sağladığı güvenin içinde emin olan; hem de kendisi başkalarına güven veren demektir. Hayatın her alanı da böyle olmalıdır. Münafıklarda ise bu özellikler bulunmaz. Sen münafıklardan beri olmalısın. 

Ey Kardeşim!

İman kelimesi, türevleriyle birlikte Kur”an-ı Kerim”de 873 yerde geçmektedir. Kur’an ayetlerinin yaklaşık onda biri imanla ilgilidir. Amentü esaslarıyla birlikte, iman olayı hayatın her alanını kapsamaktadır. Asla hafife alınmamalıdır. Konunun önemine binaen kişinin imanını koruması için onu bozan, efali küfür (fili/ameli küfür) ve elfazlı küfür (sözlü küfür) akaid ve fıkıh kitapları kaleme alınmıştır. Bunları okumalısın. Sen inanç, amel ve sözlü küfürden uzak kalmalısın çünkü cehennemin yolu böyle kapanır. 

Ey Kardeşim!

Şartları yerine getirilmeyen her şey bozulur. Araçlar bozulur, uçak bozulur, beyaz eşya bozulur, yemek bozulur, hatta abdest bozulur, namaz bozulurda, iman bozulmaz mı? Allah (cc) ve peygamberinin (sav) emir ve yasaklarını hiçe sayan bütün düşünce, fikir, davranış biçimleri ve yasaların imanı bozduğunun farkında olmalısın. İmanın iktidar olmadığı bir yaşamın, bir sineğin kanadının kıymeti kadar değeri yoktur. Sen iman yerine ne mal nede unvan hiçbir şeyi tercih etme. İmanını korumak için gerektiğinde başını feda etmesini bilmelisin. Bu konuda Buruç suresini mutlaka okumalısın. 

Ey Kardeşim!

Mü”min, hem Allah”ın, hem de insanın sıfatıdır. Esma ü”l-Hüsna’dan biri, El-Mü”min”dir. Allah”ın müminliği, güven verici, güven kaynağı olmayı; insanın müminliği de El-Mü”min”e (Allah”a) güvenmeyi ifâde eder. İman, bu karşılıklı güvenin işleyişidir. Allah”a güven tam olmadan iman olmaz. Allah”a güvenin tam olması için, O”nu her şeyden fazla sevmemiz, gerekir. “İman edenlerin Allah”a olan sevgileri çok fazladır.” (2/165) Bir varlığa inanmak ve güvenmek onu tanımakla mümkün olur. Allah’ın (cc) isimleri (Esma ul-Hüsna) bilinmeden, Allah (cc) hakkıyla bilinemez. İnsanların soyağacını bildiği kadar, en az onun kadar, sen mutlaka Esma ul-Hüsna’yı öğrenmelisin. Bil ki, kâmil iman ancak böyle elde edilir.